ATS izdao prvi obim akreditacije u oblasti ispitivanja uz pacijenta (Point-of-care testing – POCT)

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 20. jula 2022. godine donelo odluku o proširenju obima akreditacije akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti Univerzitetski klinički centar, Centar za medicinsku biohemiju (akreditacioni broj: 03-001) za poslove ispitivanja uz pacijenta (Point-of-care testing – POCT) prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870.

Tim povodom ovom telu je izdat i novi Obim akreditacije koji je 1. avgusta 2022. godine u prostorijama ATS-a od strane mr Dragana Pušare, v.d. direktora ATS-a, svečano uručen prim. dr Sanji Stanković, direktorki Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije.

Ovom svečanom događaju su prisustvovale i dr Tatjana Vodnik, specijalista kliničke hemije, zaposlena u Univerzitetskom kliničkom centru, mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora ATS-a za proces akreditacije i Jelena Stojanović, viši organizator predmeta akreditacije.

Ovim je zvanično uspešno realizovan postupak proširenja aktivnosti ATS-a na poslove ispitivanja uz pacijenta (POCT) prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870, a u skladu sa ranije objavljenom informacijom na sajtu ATS-a, pročitati ovde.

Više o akreditaciji medicinskih laboratorija prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870 za ispitivanje uz pacijenta (POCT) kao i značaju akreditacije u ovoj oblasti možete pročitati u 27. broju Biltena ATS-a, čije elektronsko izdanje je dostupno i putem linka ovde.

 

Izvor: ats.rs

more must-reads from "ms world"

GoogleAdSense